• Clean Cool Series(VQAA) แบบติดผนัง ขนาด 9,200BTU - 23,200BTU
    9,300.00 ฿

    มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

  • Ultimate Cool Series(CQA) แบบติดผนัง ขนาด 9,200BTU - 24,200BTU
    9,100.00 ฿

    มีหลายคุณสมบัติให้เลือก