บริษัท แอร์มาร์ท ซัพพลาย จำกัด

ศูนย์รวมเครื่องปรับอากาศราคาช่างและอะไหล่แอร์ราคาส่ง ราคาเดียวทั่วไทย

www.AirMarts.com โทร. 02-974-5813-5 แฟกซ์. 02-974-5816

 ราคาเครื่องปรับอากาศแอลจี 2012 (LG pricepage)
รุ่น Health Econo New 2012 #5
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
S10A.E1
9,276
220
Rotary
10,900
สมาชิก
สอบถาม
S13A.E1
12,313
220
Rotary
12,900
สมาชิก
สอบถาม
S18A.E1
18,830
220
Rotary
20,900
สมาชิก
สอบถาม
S24A.E1
22,519
220
Rotary
25,900
สมาชิก
สอบถาม
รุ่น Health Deluxe 4D #5
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
D10A.A1
9,114
220
Rotary
14,900
สมาชิก
สอบถาม
D13A.A1
12,068
220
Rotary
16,900
สมาชิก
สอบถาม
D18A.A1
19,251
220
Rotary
23,900
สมาชิก
สอบถาม
D24A.A1
21,735
220
Rotary
28,900
สมาชิก
สอบถาม
รุ่น Inverter #5
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
IE10A.E1
220
Rotary
15,900
สมาชิก
สอบถาม
IE13A.E1
220
Rotary
18,900
สมาชิก
สอบถาม
IE18A.E1
220
Rotary
27,900
สมาชิก
สอบถาม
IE24A.E1
220
Rotary
32,900
สมาชิก
สอบถาม
รุ่น Health Inverter 4D #5
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
I10A.A1
220
Rotary
19,900
สมาชิก
สอบถาม
I13A.A1
220
Rotary
21,900
สมาชิก
สอบถาม
I18A.A1
220
Rotary
31,900
สมาชิก
สอบถาม
I19A.A1
220
Rotary
36,900
สมาชิก
สอบถาม
รุ่น ตั้ง-แขวน รีโมทไร้สาย #5
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
V136LDK5
13,000
220
Rotary
19,900
สมาชิก
สอบถาม
V196LDK5
18,700
220
Rotary
25,900
สมาชิก
สอบถาม
รุ่น แขวนเท่านั้น รีโมทไร้สาย #5
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
V246LDK5
24,000
220
Rotary
30,900
สมาชิก
สอบถาม
V306LDK5
30,000
220
Rotary
40,900
สมาชิก
สอบถาม
V366LDK5
36,000
220
Rotary
45,900
สมาชิก
สอบถาม
V368LDK5
36,000
380
Rotary
50,900
สมาชิก
สอบถาม
V408LDK5
40,000
380
51,900
สมาชิก
สอบถาม
รุ่น ตั้ง-แขวน รีโมทไร้สาย มอก.
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
V186LDK
18,000
220
Rotary
21,900
สมาชิก
สอบถาม
รุ่น แขวนเท่านั้น รีโมทไร้สาย มอก.
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
V246LDK
24,000
220
Rotary
24,900
สมาชิก
สอบถาม
V306LDK
30,000
220
Rotary
32,900
สมาชิก
สอบถาม
V366LDK
36,000
220
Rotary
38,900
สมาชิก
สอบถาม
V368LDK
36,000
380
Rotary
40,900
สมาชิก
สอบถาม
V488LDK
48,000
380
50,900
สมาชิก
สอบถาม
V608LCA
60,000
380
900
0
รุ่น คาสเซ็ต4ทิศทาง รีโมทไร้สาย
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
T-18LC
18,000
220
Rotary
36,900
สมาชิก
สอบถาม
T-24LC
24,000
220
Rotary
44,900
สมาชิก
สอบถาม
T-30LC
30,000
220
Rotary
48,900
สมาชิก
สอบถาม
T-36LC
36,000
380
Rotary
54,900
สมาชิก
สอบถาม
T-48LC
48,000
380
59,900
สมาชิก
สอบถาม
รุ่น ตู้ตั้งพื้น รีโมทไร้สาย
ขนาด
ระบบไฟ
คอมฯ
 
ราคาปลีก 
 
ราคาช่าง 
 
โครงการ 
FCU
CDU
Btu./Hr.
Volt
5 ปี
 
(บาท) 
 
(บาท) 
 
(บาท) 
P306KLC
30,000
220
Rotary
48,900
สมาชิก
สอบถาม
P508KLC
48,000
380
58,900
สมาชิก
สอบถาม
P808KLC
72,000
380
112,900
สมาชิก
สอบถาม
P1008KLC
92,000
380
130,900
สมาชิก
สอบถาม
** ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **